Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - DEKRA Nordjylland A/S
 3503 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2015
 Gns  N  MålMeget tilfredsTilfredsHverken tilfreds eller utilfredsUtilfredsMeget utilfredsVed ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 4,3796ADR Grundkursus - Vejtransp. af farl. gods i emb.(46905)48%(383)39%(314)9%(73)2%(16)1%(10)1 
 UUBefordring af fysisk handicappede passagerer(46943)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,4272Befordring af fysisk handicappede passagerer(48105)57%(154)33%(90)8%(22)2%(5)0%(1)1 
 UUBefordring af handicappede i ordinær rutetrafik(46683)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,2367Befordring af sygdoms- og alderssvækkede pas.(48104)45%(165)43%(156)8%(30)1%(4)3%(12)1 
 UUBefordring af sygdoms- og alderssvækkede pas.(46941)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,21317EU-Efteruddannelse for buschauffører - oblig. del(40530)36%(479)51%(670)10%(135)2%(23)1%(10)1 
 4,25203EU-Efteruddannelse for godschauffører - oblig. del(47848)37%(1924)50%(2624)10%(546)2%(82)1%(27)10 
 4,3984Godstransport med lastbil(47854)44%(431)43%(423)9%(89)3%(29)1%(12)3 
 UUGodstransport med lastbil samt grundl. kval.uddan.(47857)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUGrundlæggende kvalifikationsbevis - bus(40544)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUIntensiv grundlæggende kval.uddannelse - lastbil (47855)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 3,9331Introduktion til offentlig servicetrafik(47874)22%(72)52%(171)21%(70)4%(12)2%(6)2 
 UUKøre- og hviletidsregler(44722)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUKøreteknik(45122)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,26903Køreteknik ajourføring(42903)37%(2584)50%(3452)10%(712)2%(117)1%(38)11 
 4,2374Kørsel med vogntog, kategori C/E(45114)36%(134)49%(182)12%(46)3%(10)1%(2)0 
 4,3506Personbefordring med bus(40531)47%(237)41%(206)10%(50)2%(12)0%(1)1 
 4,26307Uheldsforebyggelse for erhvervschauffører(40065)37%(2310)51%(3188)11%(669)2%(103)1%(37)11 

 4,2UTotal gennemsnit / (antal besvarelser)38%(U)49%(U)10%(U)2%(U)1%(U)U 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 5 til 0. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" (med værdien 0) tælles her ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns på 6 punksskalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds (4,0) point, jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvor alle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.