Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Professionshøjskolen VIA University College
 2841 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2014
 Gns   N  Mål Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 U U Anbragte børns udvikling(45315) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,2 1051 Anerkendende kommunikation i omsorgsarbejdet(42834) 43%(453)40%(418)12%(127)4%(38)1%(15)1 
 U U Arbejdet med bevægelse, idræt og kropsbevidsthed(40962) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,3 403 Arbejdet med for tidligt fødte børn(40993) 44%(178)48%(192)6%(23)2%(9)0%(1)0 
 4,1 277 Arbejdet med udsatte og sårbare børn og unge(40736) 25%(70)64%(176)10%(29)1%(2)0%(0)0 
 3,9 324 Arbejdet som aflastningsfamilie(42920) 19%(61)58%(187)18%(59)3%(10)2%(7)1 
 U U Arbejdet som dagplejer(42918) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,1 1817 Arbejdet som familieplejer(47873) 32%(588)53%(956)12%(210)3%(52)1%(11)1 
 4,0 366 Arbejdet som familieplejer(45316) 24%(88)58%(213)14%(52)3%(12)0%(1)1 
 3,9 175 Arbejdet som netværksplejefamilie(47872) 27%(47)50%(87)14%(25)6%(11)3%(5)0 
 3,7 231 Brugerindflydelse i pædagogisk praksis(44298) 18%(42)46%(107)24%(56)6%(15)5%(11)1 
 4,2 424 Børn og natur(44771) 38%(160)49%(207)12%(49)2%(8)0%(0)0 
 U U Børns motorik, sansning og bevægelse(44262) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 3,8 2141 Dokumentation og evaluering af pæd./sosuarbejde(40142) 21%(439)51%(1083)20%(438)6%(138)2%(43)4 
 U U Forældresamarbejde i pædagogiske dagtilbud(44296) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 3,7 1593 Implementering af handleplaner ifølge serviceloven(40138) 13%(202)55%(879)23%(361)7%(119)2%(32)3 
 4,3 2575 Inkluderende pædagogiske miljøer i dagtilbud & SFO(40955) 48%(1243)39%(1012)8%(218)3%(82)1%(20)1 
 3,8 208 Interkulturel pædagogik(42659) 21%(43)50%(104)21%(44)8%(16)0%(1)0 
 4,3 342 Kommunikation i teams(45366) 49%(167)38%(129)7%(25)5%(17)1%(4)0 
 3,7 231 Konflikthåndtering i pædagogisk arbejde(44274) 18%(42)46%(107)24%(56)6%(15)5%(11)1 
 U U Kvalitet i offentlige velfærdsydelser(46977) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,3 1174 Leg med sprog(40625) 43%(506)45%(523)8%(96)3%(37)1%(12)0 
 3,7 231 Magt og omsorg(44627) 18%(42)46%(107)24%(56)6%(15)5%(11)1 
 U U Multimedier i pædagogisk arbejde(44799) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,1 278 Måltidet i pædagogisk arbejde(44800) 30%(84)49%(137)18%(51)2%(5)0%(1)0 
 3,7 231 Neuropædagogik i arbejdet med udviklingshæmmede(40956) 18%(42)46%(107)24%(56)6%(15)5%(11)1 
 3,7 231 Opsporing af selvskadende adfærd(41251) 18%(42)46%(107)24%(56)6%(15)5%(11)1 
 U U Planlægning af pædagogiske aktiviteter(44431) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Pædagogisk arbejde i folkeskolen(47965) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,3 820 Pædagogiske læreplaner i dagtilbud(43691) 50%(411)38%(311)9%(71)3%(23)0%(4)0 
 3,9 175 Samarbejde med plejebarnets forældre/netværk(47468) 22%(38)51%(90)22%(39)4%(7)1%(1)0 
 4,2 2576 Samspil og relationer i pædagogisk arbejde(42665) 44%(1123)42%(1080)10%(248)4%(92)1%(33)1 
 3,7 231 Socialpædagogik og aktiverende metoder(40600) 18%(42)46%(107)24%(56)6%(15)5%(11)1 
 3,9 556 Værdibaserede arbejdspladser(45368) 28%(154)47%(260)19%(106)5%(28)1%(8)3 

 4,1 U Total gennemsnit / (antal besvarelser) 34%(U)46%(U)14%(U)4%(U)1%(U)U 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 5 til 0. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" (med værdien 0) tælles her ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns på 6 punksskalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds (4,0) point, jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvor alle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.