Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Tradium
 3035 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 4. Kvartal 2011
 Gns  N  MålMeget tilfredsTilfredsHverken tilfreds eller utilfredsUtilfredsMeget utilfredsVed ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 UUADR Grund- og Specialiseringskursus - Tank + Kl. 1(44516)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUAktuel klipning og frisuredesign, dame(43410)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,1369Almen fødevarehygiejne - obligatorisk certifikat(45780)30%(111)52%(191)15%(54)2%(9)1%(4)2 
 UUAnerkendende ledelse(42833)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUAnhugning af byrder(43931)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 3,9424Anvendelse af 5-S modellen for operatører(43937)25%(106)50%(213)18%(75)5%(21)2%(9)1 
 UUAnvendelse af periodisk beregning og registrering(45968)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 3,9248Anvendelse af præsentationsprogrammer(44373)29%(71)44%(108)21%(52)4%(11)2%(6)0 
 3,9248Anvendelse af regneark til talbehandling(44343)29%(71)44%(108)21%(52)4%(11)2%(6)0 
 UUAnvendelse af store datamængder i regneark(40748)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUArbejdsmiljø inden for faglærte og ufaglærte job(40391)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 3,9241Arbejdsteknik ved rengøringsarbejde(41688)23%(56)52%(126)20%(48)3%(8)1%(3)0 
 UUArbejdsulykker og adfærd i nødsituationer(45083)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,0343Bilagsbehandling med efterfølgende kasserapport(45966)31%(106)45%(153)19%(65)4%(13)2%(6)0 
 3,5464Brug af pc på arbejdspladsen(45565)10%(46)47%(218)28%(128)13%(59)3%(13)6 
 UUCAD kontruktion og pladeudfoldning (46581)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUCNC-teknik(45186)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUCertifikatuddannelse C for kranførere(40558)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUCnc drejning, manuel programmering(44816)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUCnc fræsning, manuel programmering(44817)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,0343Daglig registrering i et økonomistyringsprogram(45969)31%(106)45%(153)19%(65)4%(13)2%(6)0 
 UUDebitorstyring(45964)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUEU-Efteruddannelse for buschauffører - oblig. del(40530)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 3,9897EU-Efteruddannelse for godschauffører - oblig. del(40703)23%(202)53%(477)18%(158)6%(50)1%(10)3 
 UUEdb-lagerstyring(45109)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUEnhedslaster(45077)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,1724Gaffeltruck certifikatkursus B, 7 dage(43686)29%(209)54%(393)13%(94)3%(20)1%(8)1 
 UUGodstransport med lastbil(40900)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 3,9179Grundlæggende rengøringshygiejne(46549)19%(34)55%(98)21%(37)4%(7)2%(3)0 
 3,9179Hospitalshygiejne (46551)19%(34)55%(98)21%(37)4%(7)2%(3)0 
 4,0172Kommunikation i teams(45366)37%(64)42%(73)10%(18)7%(12)3%(5)0 
 3,7842Kommunikation og konflikthåndtering - service(44853)19%(162)48%(402)22%(186)9%(74)2%(18)6 
 UUKommunikation som ledelsesværktøj(43560)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,2757Konceptanvendelse i salg og kundeservice(45808)31%(231)58%(438)10%(79)1%(6)0%(3)0 
 UUKonflikthåndtering(46493)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUKonflikthåndtering for personbefordringschauffører(43149)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,0597Konflikthåndtering for salgsmedarbejderen(45389)26%(154)52%(308)18%(107)3%(19)2%(9)1 
 UUKonflikthåndtering som ledelsesværktøj(43561)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUKontering af køb, salg, drift af biler og ejendom(45960)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,0229Konteringsinstrukser(45963)23%(52)55%(125)18%(42)4%(9)0%(1)0 
 UUKontoplaner og virksomhedens rapporteringsbehov(45962)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUKreditorstyring(45961)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUKunde/leverandørforhold for operatører(45363)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUKundeservice(45261)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,0471Kundeservice i administrative funktioner(45991)31%(147)48%(225)16%(76)3%(16)1%(7)1 
 UUKvalifikation til taxikørsel(44779)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 3,5298Kvalitet i offentlige serviceydelser(40208)9%(26)51%(151)28%(82)10%(31)3%(8)6 
 UUKvalitetsstyring i virksomheden(45371)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 3,9896Køreteknik - vanskelige trafikale situationer(40459)24%(216)53%(475)16%(141)6%(54)1%(10)0 
 4,2592Køreteknik ajourføring(42903)35%(210)51%(302)10%(61)3%(16)1%(3)3 
 UUKørsel med vogntog, kategori C/E(45114)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUKørsel med vogntog, kategori D/E(45311)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UULagerindretning og lagerarbejde(45074)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UULagerstyring(45076)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UULastbilmonteret kran, certifikat D(45714)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 3,9248Lean i administrative funktioner(40370)29%(71)44%(108)21%(52)4%(11)2%(6)0 
 UULean i vedligeholdet for operatører (40660)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 3,8186Lean værktøjsanvendelse for operatører(40659)25%(46)42%(78)23%(43)6%(12)4%(7)1 
 UULedelse og samarbejde(43559)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UULederens rekrutteringsværktøjer(40653)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UULikviditetsstyring(45959)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUMaskintegning, 3D-Cad-konstruktion(44848)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUMaskintegning, Projektionstegning i cad(44847)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 3,9248Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser(44383)29%(71)44%(108)21%(52)4%(11)2%(6)0 
 4,0467Målrettet mundtlig kommunikation i adm. arbejde(45982)30%(139)48%(225)17%(81)3%(14)2%(8)0 
 UUMødeledelse(43562)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 3,5464Online kommunikation til jobbrug(45564)10%(46)47%(218)28%(128)13%(59)3%(13)6 
 UUOpstilling og analyse af årsregnskabet(45972)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUPLC, programmering af sekventielle styringer(44772)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 3,9248Personalejura i lønberegning(40012)29%(71)44%(108)21%(52)4%(11)2%(6)0 
 UUPersonbefordring med taxi(44780)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 3,9179Personlig planlægning og rengøringsplaner(41692)19%(34)55%(98)21%(37)4%(7)2%(3)0 
 UUPersonlig udvikling til arbejde og uddannelse(45362)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,0343Placering af resultat- og balancekonti(45965)31%(106)45%(153)19%(65)4%(13)2%(6)0 
 3,9248Praktisk web-opbyg. og -vedligeh. af virk. webside(44185)29%(71)44%(108)21%(52)4%(11)2%(6)0 
 3,9248Problemløsning via telefon i et kundekontaktcenter(40019)29%(71)44%(108)21%(52)4%(11)2%(6)0 
 3,4232Produktionsoptimering for operatører v.h.a. Lean (40658)10%(23)41%(96)30%(70)16%(36)3%(7)0 
 UUProjektorienteret arbejde(45988)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 3,5298Projektudvikling og gennemførelse(45987)9%(26)51%(151)28%(82)10%(31)3%(8)6 
 UUPræsentation af tal i regneark(40750)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 3,5298Præsentationsteknik i administrative funktioner (44396)9%(26)51%(151)28%(82)10%(31)3%(8)6 
 3,9179Redskaber og maskiner til rengøringsarbejde(41694)19%(34)55%(98)21%(37)4%(7)2%(3)0 
 UURegistreringsmetoder ved virksomhedens drift(45967)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUReklamationshåndtering(44478)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 3,9179Rengøring af fødevarevirksomheder og storkøkkene(41701)19%(34)55%(98)21%(37)4%(7)2%(3)0 
 UURengøringsmidler og overflader(43398)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 3,5274Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere(40003)7%(19)50%(138)35%(97)5%(14)2%(6)1 
 3,5430Samarbejde i grupper i virksomheden(45983)8%(36)51%(221)29%(126)9%(37)2%(10)6 
 3,9179Service og synlig rengøring(41683)19%(34)55%(98)21%(37)4%(7)2%(3)0 
 UUStandardisering af virksomhedens dokumenter(44350)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUStregkoder og håndterminaler(45081)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUSvagsynsoptik(32481 F)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUSystemstilladser - opstilling mv.(45623)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 3,9248Tastaturbetjening til indskrivning af tekst(45348)29%(71)44%(108)21%(52)4%(11)2%(6)0 
 4,2757Trends og livsstil hos forbrugeren i detailhandlen(45925)31%(231)58%(438)10%(79)1%(6)0%(3)0 
 3,9248Udarbejdelse og afstemning af lønsedler(40011)29%(71)44%(108)21%(52)4%(11)2%(6)0 
 3,5298Videoredigering i medarbejderens jobfunktion(45855)9%(26)51%(151)28%(82)10%(31)3%(8)6 
 3,9248Virksomheders websider - Tekst og grafik(44186)29%(71)44%(108)21%(52)4%(11)2%(6)0 
 UUVærdiansættelse af elementerne i årsregnskabet(45970)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUVærdibaserede arbejdspladser(45368)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUÅrsafslutning af bogholderiet(40008)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUØkonomiske styring af lageret(45958)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 

 3,9UTotal gennemsnit / (antal besvarelser)24%(U)50%(U)19%(U)6%(U)2%(U)U 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 5 til 0. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" (med værdien 0) tælles her ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns på 6 punksskalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds (4,0) point, jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvor alle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.