Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Handelsskolen Minerva
 2582 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 2. Kvartal 2010
 Gns   N  Mål Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 U U Anv. af principper og værkt. til webopbyg. i virks(44183) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 3,5 475 Anvendelse af 5-S modellen for operatører(43937) 9%(41)47%(225)32%(152)7%(33)5%(24)1 
 3,8 2008 Anvendelse af konceptstyring i detailhandlen(44245) 16%(325)56%(1128)21%(413)5%(101)2%(41)11 
 U U Anvendelse af periodisk beregning og registrering(45968) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,2 180 Anvendelse af pivot-tabeller(40754) 36%(65)51%(91)13%(23)1%(1)0%(0)0 
 3,9 239 Anvendelse af præsentationsprogrammer(44373) 22%(53)55%(131)18%(43)3%(7)2%(5)6 
 4,1 491 Anvendelse af regneark til talbehandling(44343) 31%(152)48%(234)18%(87)3%(15)1%(3)2 
 U U Anvendelse af situationsbestemt ledelse(40447) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,0 429 Anvendelse af store datamængder i regneark(40748) 29%(125)50%(215)16%(67)4%(19)1%(3)0 
 U U Arbejdsmiljø inden for faglærte og ufaglærte job(40391) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Arbejdsplanlægning i den administrative funktion(45986) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,0 295 Bilagsbehandling med efterfølgende kasserapport(45966) 24%(70)56%(165)16%(46)4%(11)1%(3)0 
 4,0 349 Billedredigering i medarbejderens jobfunktion(45859) 29%(101)48%(166)17%(61)5%(17)1%(4)7 
 U U Branding af lokale oplevelsesprodukter(45686) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Coaching som ledelsesværktøj(44633) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,0 191 Daglig registrering i et økonomistyringsprogram(45969) 28%(53)53%(101)15%(29)3%(6)1%(2)0 
 U U Databasevedligeholdelse til jobbrug(44338) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 3,5 179 Debitorstyring(45964) 10%(18)43%(77)36%(65)9%(16)2%(3)0 
 4,2 255 Design og automatisering af regneark(44346) 40%(101)45%(114)14%(35)2%(4)0%(1)3 
 3,9 230 DeskTop Publishing i virksomheden(44361) 20%(45)54%(125)20%(46)6%(13)0%(1)3 
 U U Distanceledelse(45653) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,1 227 Effektiv anvendelse af e-mail- og kalendersystemer(40749) 35%(79)46%(104)15%(35)3%(7)1%(2)0 
 U U Effektiv internetsøgning på jobbet(44389) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Fletning af dokumenter til masseproduktion(44354) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Gennemførelse af personalesamtaler(40446) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Grafiske virkemidler til layout i tekst(44353) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Indskrivning og formatering af mindre tekster(44349) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Integration af administrationssystemer(44198) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Jobrelateret brug af styresystemer på pc(44371) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd(44979) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,1 202 Kommunikation og konflikthåndtering - service(44853) 28%(57)59%(119)9%(19)2%(5)1%(2)0 
 4,0 299 Kommunikation som ledelsesværktøj(43560) 28%(85)50%(149)17%(51)4%(11)1%(3)0 
 4,0 345 Konceptanvendelse i salg og kundeservice(45808) 19%(66)65%(223)15%(52)1%(2)1%(2)0 
 U U Konflikthåndtering for salgsmedarbejderen(45389) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Konflikthåndtering som ledelsesværktøj(43561) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Kontering af køb, salg, drift af biler og ejendom(45960) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Konteringsinstrukser(45963) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Kontoplaner og virksomhedens rapporteringsbehov(45962) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 3,5 179 Kreditorstyring(45961) 10%(18)43%(77)36%(65)9%(16)2%(3)0 
 3,8 329 Kundeservice i administrative funktioner(45991) 14%(45)59%(195)22%(74)3%(10)2%(5)2 
 4,0 2062 Kundeservice i detailhandelen(45350) 26%(535)54%(1123)15%(318)3%(64)1%(22)6 
 4,0 175 Ledelse af forandringsprocesser(43572) 25%(43)51%(90)19%(33)5%(9)0%(0)0 
 4,4 175 Ledelse og samarbejde(43559) 53%(92)37%(65)7%(13)2%(4)1%(1)0 
 U U Lederens projektplanlægning(40593) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Lederens rekrutteringsværktøjer(40653) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Likviditetsstyring(45959) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Markedsføring og varesalg i butikken(44247) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 3,9 488 Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser(44383) 23%(111)54%(265)17%(82)6%(29)0%(1)1 
 U U Mål og strategier for administrative medarbejdere(45985) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 3,9 205 Målrettet mundtlig kommunikation i adm. arbejde(45982) 14%(29)62%(128)20%(40)2%(5)1%(3)0 
 U U Mødeledelse(43562) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Online kommunikation til jobbrug(45564) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Oprettelse af database til jobbrug(44337) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Opstilling og analyse af årsregnskabet(45972) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,0 262 Personalejura i lønberegning(40012) 24%(64)55%(144)18%(47)2%(5)1%(2)0 
 4,0 2062 Personligt salg - kundens behov og løsninger(44236) 26%(535)54%(1123)15%(318)3%(64)1%(22)6 
 4,0 191 Placering af resultat- og balancekonti(45965) 28%(53)53%(101)15%(29)3%(6)1%(2)0 
 U U Praktisk web-opbyg. og -vedligeh. af virk. webside(44185) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Produktionsoptimering for operatører v.h.a. Lean (40658) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Projektledelse(40594) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Projektstyring med IT-værktøj(40343) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Præsentation af tal i regneark(40750) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,2 225 Præsentationsteknik i administrative funktioner (44396) 36%(80)54%(121)10%(22)1%(2)0%(0)0 
 U U Psykisk arbejdsmiljø i faglærte og ufaglærte job(40390) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Registreringsmetoder ved virksomhedens drift(45967) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,2 360 Salgsplanlægning i Detailhandlen(40331) 34%(124)54%(194)10%(37)1%(5)0%(0)0 
 4,1 236 Samarbejde i grupper i virksomheden(45983) 27%(63)59%(139)9%(21)6%(13)0%(0)1 
 U U Samarbejde om dokumenter(40776) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Standardisering af virksomhedens dokumenter(44350) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Tastaturbetjening til indskrivning af tekst(45348) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Teambuilding for selvstyrende grupper(45365) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Telefonsamtaleteknik i et kundekontaktcenter(40016) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 3,9 206 Udarbejdelse og afstemning af lønsedler(40011) 19%(40)58%(119)20%(42)2%(4)0%(1)0 
 U U Udvikling af oplevelsesprodukter(45676) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Virksomheders websider - Tekst og grafik(44186) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Værdiansættelse af elementerne i årsregnskabet(45970) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Værdibaserede arbejdspladser(45368) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Årsafslutning af bogholderiet(40008) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 3,5 179 Økonomiske styring af lageret(45958) 10%(18)43%(77)36%(65)9%(16)2%(3)0 

 3,9 U Total gennemsnit / (antal besvarelser) 24%(U)53%(U)18%(U)4%(U)1%(U)U 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 5 til 0. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" (med værdien 0) tælles her ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns på 6 punksskalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds (4,0) point, jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvor alle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.