Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Virksomhedstilfredshed - Randers tekniske skole
 74 Virksomheder har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 1. Kvartal 2010, 2. Kvartal 2010, 3. Kvartal 2010
 Gns  N  MålMeget tilfredsTilfredsHverken tilfreds eller utilfredsUtilfredsMeget utilfredsVed ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 UUADR Repetition - Grundkursus(44519)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUADR Repetition - Specialiseringskursus - Klasse 1(44520)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUADR Repetition - Specialiseringskursus - Tank(44521)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUAktuelle malematerialer og teknikker(41761)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUAnhugning af byrder(43931)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUBestemmelser for elektriske instal., anvendelse(44742)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUBygningsreglementet - anvendelse(45420)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUBæredygtigt byggeri - byggematerialers livscyklus(40354)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUCertifikatuddannelse C for kranførere(40558)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUDampspærre - montering i væg-, loft- og tagkonstr.(45787)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUEU-Efteruddannelse for godschauffører - oblig. del(40703)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUEtablering af selvstyrende grupper(45364)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,378Gaffeltruck certifikatkursus B, 7 dage(43686)41%(32)47%(37)12%(9)0%(0)0%(0)2 
 UUGodstransport med lastbil(40900)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUIsolering - Konvent. og alternative materialer (40612)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUKonflikthåndtering(45265)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUKørsel med modulvogntog(40457)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUKørsel med vogntog, kategori C/E(45114)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUKørsel med vogntog, kategori D/E(45311)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUManuel pulverpåføring for operatører(44843)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUOmstillingseffektivisering for operatører(43978)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUOpstilling og programmering CNC-styret kantpresse(45197)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUPLC, programmering af sekventielle styringer(44772)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUProduktionsoptimering for operatører v.h.a. Lean (40658)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUSikkerhedsuddannelse ved farligt gods(45259)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUTagvindue og solfanger - montering i tag(40542)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 3,932Teleskoplæsser med gafler - betjening(40073)22%(7)47%(15)28%(9)3%(1)0%(0)4 
 UUUndertage - montering af banevarer(40055)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 

 4,1UTotal gennemsnit / (antal besvarelser)30%(U)52%(U)14%(U)4%(U)1%(U)U 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
virksomheden har vurderet de enkelte områder på en skala fra 1 til 5. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" tælles ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns:Er det vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds ( 4,0) point ), jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 5 virksomhed eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.