Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Randers tekniske skole
 3409 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 1. Kvartal 2010, 2. Kvartal 2010, 3. Kvartal 2010
 Gns  N  MålMeget tilfredsTilfredsHverken tilfreds eller utilfredsUtilfredsMeget utilfredsVed ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 4,1265ADR Grund- og Specialiseringskursus - Tank + Kl. 1(44516)33%(88)46%(122)17%(45)3%(8)1%(2)0 
 UUADR Repetition - Grundkursus(44519)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUADR Repetition - Specialiseringskursus - Klasse 1(44520)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUADR Repetition - Specialiseringskursus - Tank(44521)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUAktuelle malematerialer og teknikker(41761)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,1318Almen fødevarehygiejne - obligatorisk certifikat.(42426)35%(112)46%(146)13%(40)4%(13)2%(7)3 
 4,0971Anhugning af byrder(43931)23%(227)54%(522)18%(177)4%(39)1%(6)1 
 3,9270Anvendelse af 5-S modellen for operatører(43937)20%(53)58%(156)17%(46)4%(12)1%(3)0 
 UUAutomatisk pulverpåføring for operatører(44844)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUBefordring af bevægelseshæmmede(45266)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUBelysning, energioptimering af belysningsanlæg(44153)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUBelysning, installation af lavvoltsanlæg(44152)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUBestemmelser for elektriske instal., anvendelse(44742)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUBrandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj(45141)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUBygningsreglementet - anvendelse(45420)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUBæredygtigt byggeri - byggematerialers livscyklus(40354)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,0971Certifikatuddannelse C for kranførere(40558)23%(227)54%(522)18%(177)4%(39)1%(6)1 
 3,9790Dampspærre - montering i væg-, loft- og tagkonstr.(45787)21%(169)56%(443)15%(119)6%(51)1%(8)1 
 UUDataanlæg, dimensionering af netværkskomponenter(44112)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUDataanlæg, opsætning af TCP/IP(44111)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUDimensionering af el-installationer(44744)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,0540EU-Efteruddannelse for buschauffører - oblig. del(40530)29%(155)51%(274)14%(78)5%(28)1%(5)0 
 3,92461EU-Efteruddannelse for godschauffører - oblig. del(40703)20%(497)54%(1333)19%(458)6%(137)1%(36)4 
 UUEdb-lagerstyring(45109)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUEdb-lagerstyring med e-handel(43545)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUElteknisk kredsskema, udarbejdelse(44738)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUEnhedslaster(45077)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUEtablering af selvstyrende grupper(45364)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUGaffelstabler certifikatkursus A, 5 dage(43687)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,13182Gaffeltruck certifikatkursus B, 7 dage(43686)33%(1054)52%(1642)12%(372)3%(95)1%(19)17 
 UUGlitpuds - udførelse(44620)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 3,9543Godstransport med lastbil(40900)28%(151)46%(248)20%(110)5%(29)1%(5)0 
 3,8188IBI/CTS, progr og fejlfinding på centrale anlæg (44163)12%(23)63%(118)20%(38)3%(6)2%(3)0 
 3,8188IBI/CTS,grafiske brugerflader på centrale anlæg(44164)12%(23)63%(118)20%(38)3%(6)2%(3)0 
 UUIsolering - Konvent. og alternative materialer (40612)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUKemisk forbehandling på industrianlæg(44841)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 3,8773Konflikthåndtering(45265)23%(181)49%(375)18%(142)6%(50)3%(25)1 
 4,0476Kontaktlinser(45133)21%(100)62%(294)15%(71)1%(7)1%(4)1 
 4,0174Kvalifikation til taxikørsel(44779)29%(51)45%(78)20%(35)5%(9)1%(1)0 
 UUKvalitetssikring ved udførelse af el-anlæg(44741)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,01244Køreteknik - vanskelige trafikale situationer(40459)24%(299)54%(676)16%(197)5%(57)1%(15)1 
 3,7509Kørsel med modulvogntog(40457)14%(69)53%(271)22%(114)9%(44)2%(11)1 
 4,2361Kørsel med vogntog, kategori C/E(45114)37%(133)50%(181)12%(42)1%(4)0%(1)0 
 UUKørsel med vogntog, kategori D/E(45311)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UULagerindretning og lagerarbejde(45074)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UULagerstyring(45076)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,0637Lastbilmonteret kran, certifikat D(45714)29%(184)50%(319)15%(97)5%(32)1%(5)1 
 UULastbilmonteret kran, certifikat E over 25 tm(45715)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UULean værktøjsanvendelse for operatører(40659)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUManuel pulverpåføring for operatører(44843)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUMaskinanlæg, fejlfinding på pneumatiske anlæg(44108)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUMaskinanlæg, instal. af pneumatiske komponenter(44107)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUMasseovn - opførelse(44619)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 3,9189Omstillingseffektivisering for operatører(43978)19%(35)61%(116)15%(29)5%(9)0%(0)0 
 UUOperatør ved klippe, bukke og valsemaskiner(45193)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUOpstiller ved klippe, bukke og valsemaskiner(45195)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUOpstilling af CNC-styret revolverstanser(45198)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUOpstilling og programmering CNC-styret kantpresse(45197)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUPLC, analog programmering(44104)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUPLC, grundlæggende styringsteknik(44208)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUPLC, installation af analoge forbindelser(44103)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUPLC, installation af nærhedsføler(44207)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUPLC, opsætning af SRO-anlæg(44106)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUPLC, opsætning af industrielle bussystemer(44205)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUPLC, opsætning af operatørpanel(44773)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUPLC, opsætning af regulering(44105)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUPLC, programmering af sekventielle styringer(44772)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUPLC, servicering af industrielle bussystemer(44206)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 3,8412Pers. sikkerhed v arbejde med epoxy og isocyanater(43996)17%(70)52%(216)24%(100)6%(23)1%(3)1 
 3,9316Personbefordring med bus(40531)27%(84)49%(154)16%(49)7%(22)2%(7)0 
 3,8347Personbefordring med taxi(44780)17%(58)55%(191)23%(81)4%(15)1%(2)1 
 3,9361Produktionsoptimering for operatører v.h.a. Lean (40658)18%(65)60%(215)17%(63)4%(15)1%(3)0 
 UUPulverpåføring efter behandlingsspecifikation(44842)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UURengøringsmidler og overflader(43398)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,0301Rulle- og bukkestillads - opstilling mv.(45566)17%(51)64%(192)17%(51)2%(6)0%(1)1 
 UUSBEI og elrådsmeddelelser, anvendelse(44743)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 3,6468Sikkerhedsuddannelse ved farligt gods(45259)11%(51)54%(252)24%(111)9%(43)2%(11)1 
 UUStregkoder og håndterminaler(45081)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUSystemstilladser - opstilling mv.(45623)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUTagkonstruktioner - afstivning af spær(45914)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUTagvindue og solfanger - montering i tag(40542)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 3,8242Teambuilding for selvstyrende grupper(45365)24%(59)52%(127)11%(27)6%(14)6%(15)2 
 UUTeleskoplæsser m.kranfunkt.- betjening, B-cert.(40152)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,1867Teleskoplæsser med gafler - betjening(40073)30%(264)54%(464)13%(109)3%(24)1%(6)1 
 UUTyndpudsede overflader - egen fremstillet mørtel(40997)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUUdrykningskørsel(43965)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUUndertage - montering af banevarer(40055)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUVådlakering efter behandlingsspecifikationer(44836)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUVådlakering for operatører(44835)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 

 3,9UTotal gennemsnit / (antal besvarelser)24%(U)52%(U)18%(U)5%(U)1%(U)U 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 5 til 0. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" (med værdien 0) tælles her ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns på 6 punksskalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds (4,0) point, jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvor alle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.