Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Kursistspørgeskemaet - Randers Social- og Sundhedsskole, Efteruddannelsesudvalget for det Pædagogiske Område og Social og Sundhedsområdet

258Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 2. Kvartal 2017

Fælles spørgsmål
Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn?
Meget uenig
Hverken enig eller uenig
Meget enig
1
Jeg har lært det, der var formålet med kurset
(0) 3% (9) (1) 0% (1) [2] 0% (0) (3) 0% (1) (4) 2% (6) [5] 6% (16) (6) 5% (14) (7) 10% (25) [8] 17% (44) (9) 24% (63) (10) 31% (79)
2
Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære
(0) 2% (4) (1) 2% (4) [2] 1% (2) (3) 3% (8) (4) 5% (13) [5] 6% (16) (6) 6% (14) (7) 14% (35) [8] 14% (35) (9) 23% (58) (10) 26% (65)
3
Undervisningen var godt planlagt
(0) 1% (3) (1) 2% (5) [2] 3% (7) (3) 2% (6) (4) 4% (9) [5] 7% (17) (6) 6% (14) (7) 14% (34) [8] 15% (37) (9) 25% (62) (10) 23% (57)

Hvis du har haft flere lærere, skal du svare for den lærer, du har haft sidst:
Meget uenig
Hverken enig eller uenig
Meget enig
4
Læreren var god til at forklare
(0) 2% (4) (1) 1% (3) [2] 0% (0) (3) 2% (4) (4) 3% (7) [5] 4% (10) (6) 4% (10) (7) 8% (20) [8] 13% (34) (9) 22% (57) (10) 42% (109)
5
Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde
(0) 2% (4) (1) 2% (4) [2] 0% (1) (3) 1% (3) (4) 3% (8) [5] 3% (8) (6) 4% (11) (7) 7% (18) [8] 14% (35) (9) 21% (53) (10) 42% (107)
6 Hvis du har haft flere lærere på dit kursusforløb, kan du kommentere på de forskellige læreres undervisning her:
 
For kort
Passende
For langt
7
Længden af dette kursus var
[0] 19% (50) [1] 66% (171) [2] 14% (37)
For lavt
Passende
For højt
8
Det faglige niveau for dette kursus var
[0] 23% (58) [1] 77% (194) [2] 0% (0)
Nej
Delvist
I høj grad
9
Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere?
(0) 2% (4) [1] 0% (0) (2) 0% (1) [3] 0% (1) (4) 1% (3) (5) 8% (20) (6) 6% (16) (7) 11% (29) (8) 17% (44) (9) 18% (46) [10] 35% (89)
10 Er du i arbejde?
  (1) 99% (250) Ja
  (2) 1% (3) Nej
Hvis NEJ, så svar på 10a. og spring over spørgsmål 11 og 12.

Hvis du er ledig:
Nej
Delvist
I høj grad
10a
Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job?
(0) 0% (0) [1] 0% (0) (2) 0% (0) [3] 0% (0) (4) 0% (0) (5) 33% (1) (6) 0% (0) (7) 0% (0) (8) 0% (0) (9) 0% (0) [10] 67% (2)
Hvis du er i arbejde:
Nej
Delvist
I høj grad
11
Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job?
(0) 0% (0) [1] 1% (2) (2) 0% (1) [3] 0% (0) (4) 1% (2) (5) 3% (7) (6) 5% (13) (7) 5% (12) (8) 13% (32) (9) 12% (29) [10] 61% (154)
12
Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det?
(0) 2% (4) [1] 0% (1) (2) 1% (2) [3] 0% (1) (4) 4% (9) (5) 12% (29) (6) 8% (20) (7) 9% (22) (8) 13% (33) (9) 25% (62) [10] 27% (69)
Baggrundsoplysninger
13 Hvem fik ideen til, at du skulle tage dette kursus?
  (Sæt gerne flere krydser)
  (1) 11% (29) Jeg selv
  (2) 76% (198) Min chef eller kommende chef
  (3) 2% (4) Min kollega eller tillidsrepræsentant
  (4) 6% (16) Jobcentret/kommunen
  (5) 6% (15) Andre - Skriv hvem:  
14 Hvad er din uddannelse?
  (1) 15% (39) Grundskole: Folkeskole mm. (op til 10 års skolegang)
  (2) 2% (5) Gymnasial uddannelse (STX, HTX, HHX, HF)
  (3) 1% (2) EUX
  (4) 59% (152) Erhvervsfaglig uddannelse/faglært
  (5) 11% (28) Videregående uddannelse
  (6) 12% (30) Andet - Skriv hvad: