Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Randers Social- og Sundhedsskole, Efteruddannelsesudvalget for det Pædagogiske Område og Social og Sundhedsområdet
 216 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 2. Kvartal 2018
 Gns   N  Spørgsmål Meget uenig/Nej Meget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 8,2 215 Jeg har lært det, der var formålet med kurset 2%(5)2%(4)2%(4)0%(1)2%(5)6%(13)3%(6)7%(14)16%(35)17%(36)43%(92) 
 7,7 214 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære 2%(5)2%(5)3%(6)2%(4)3%(6)7%(15)4%(8)9%(20)15%(33)25%(54)27%(58) 
 7,8 213 Undervisningen var godt planlagt 3%(6)3%(6)2%(4)3%(6)2%(4)7%(14)5%(10)5%(11)16%(35)24%(51)31%(66) 
 8,5 215 Læreren var god til at forklare 4%(8)1%(3)0%(1)1%(2)1%(2)2%(4)4%(8)3%(6)14%(30)22%(47)48%(104) 
 8,5 215 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde 4%(8)1%(2)0%(1)1%(3)1%(2)2%(5)4%(8)4%(9)14%(30)22%(48)46%(99) 
 7,3 214 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere? 6%(13)1%(2)2%(4)1%(2)2%(4)14%(30)8%(18)7%(14)17%(37)7%(16)35%(74) 
 5,8 4 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job? 0%(0)025%(1)00%(0)25%(1)0%(0)25%(1)0%(0)25%(1)0 
 8,7 209 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job? 1%(2)0%(1)1%(2)1%(2)2%(4)7%(14)5%(10)3%(6)8%(17)17%(36)55%(115) 
 7,1 208 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det? 3%(7)3%(6)2%(5)2%(5)3%(6)13%(27)8%(17)6%(13)17%(36)21%(44)20%(42) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11 punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.