Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Herningsholm Erhvervsskole, IF & MI - Svejsning og fyringsteknik
 56 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 4. Kvartal 2017
 Gns  N  SpørgsmålMeget uenig/NejMeget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 8,756 Jeg har lært det, der var formålet med kurset0%(0)4%(2)0%(0)2%(1)2%(1)4%(2)2%(1)0%(0)20%(11)14%(8)54%(30) 
 8,855 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære0%(0)4%(2)2%(1)0%(0)0%(0)2%(1)4%(2)2%(1)13%(7)16%(9)58%(32) 
 8,755 Undervisningen var godt planlagt0%(0)4%(2)0%(0)2%(1)0%(0)0%(0)7%(4)5%(3)13%(7)18%(10)51%(28) 
 9,355 Læreren var god til at forklare0%(0)2%(1)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)2%(1)2%(1)9%(5)20%(11)65%(36) 
 9,255 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde0%(0)2%(1)0%(0)0%(0)0%(0)2%(1)0%(0)4%(2)9%(5)24%(13)60%(33) 
 6,756 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere?4%(2)0%(0)2%(1)2%(1)9%(5)21%(12)7%(4)14%(8)16%(9)2%(1)23%(13) 
 7,312 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job? (Sp. stilles kun til ledige)0%(0)0%(0)8%(1)8%(1)0%(0)17%(2)0%(0)8%(1)8%(1)17%(2)33%(4) 
 7,144 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job? (Sp. stilles kun til beskæftigede)2%(1)0%(0)0%(0)7%(3)5%(2)23%(10)2%(1)11%(5)9%(4)14%(6)27%(12) 
 6,544 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det? (Sp. stilles kun til beskæftigede)2%(1)0%(0)0%(0)7%(3)7%(3)32%(14)2%(1)16%(7)9%(4)9%(4)16%(7) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.