Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Herningsholm Erhvervsskole, Transporterhvervets Uddannelser
 141 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 4. Kvartal 2017
 Gns  N  SpørgsmålMeget uenig/NejMeget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 8,8127 Jeg har lært det, der var formålet med kurset4%(5)1%(1)2%(2)1%(1)0%(0)2%(2)1%(1)5%(6)9%(11)11%(14)66%(84) 
 8,9126 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære4%(5)2%(2)1%(1)0%(0)1%(1)0%(0)2%(2)3%(4)8%(10)13%(17)67%(84) 
 8,7126 Undervisningen var godt planlagt4%(5)2%(2)1%(1)0%(0)0%(0)2%(2)2%(2)4%(5)10%(12)22%(28)55%(69) 
 8,9126 Læreren var god til at forklare4%(5)0%(0)2%(3)0%(0)0%(0)1%(1)2%(2)4%(5)6%(8)17%(21)64%(81) 
 8,8125 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde4%(5)1%(1)0%(0)1%(1)0%(0)2%(2)2%(3)9%(11)6%(8)14%(17)62%(77) 
 6,7125 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere?6%(8)1%(1)4%(5)1%(1)0%(0)26%(32)4%(5)6%(8)26%(33)8%(10)18%(22) 
 8,426 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job? (Sp. stilles kun til ledige)0%(0)4%(1)0%(0)4%(1)4%(1)8%(2)0%(0)8%(2)4%(1)4%(1)65%(17) 
 7,9107 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job? (Sp. stilles kun til beskæftigede)7%(7)1%(1)2%(2)2%(2)2%(2)8%(9)4%(4)5%(5)9%(10)8%(9)52%(56) 
 8,1104 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det? (Sp. stilles kun til beskæftigede)7%(7)2%(2)0%(0)0%(0)1%(1)9%(9)3%(3)2%(2)13%(14)9%(9)55%(57) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.