Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Herningsholm Erhvervsskole, Efteruddannelsesudvalget for tekniske installationer og energi
 58 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 4. Kvartal 2017
 Gns  N  SpørgsmålMeget uenig/NejMeget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 7,358 Jeg har lært det, der var formålet med kurset0%(0)0%(0)3%(2)5%(3)5%(3)9%(5)10%(6)9%(5)24%(14)16%(9)19%(11) 
 6,958 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære0%(0)0%(0)9%(5)5%(3)7%(4)12%(7)7%(4)9%(5)17%(10)19%(11)16%(9) 
 6,658 Undervisningen var godt planlagt0%(0)3%(2)9%(5)3%(2)2%(1)16%(9)12%(7)10%(6)16%(9)17%(10)12%(7) 
 7,758 Læreren var god til at forklare0%(0)0%(0)0%(0)3%(2)5%(3)10%(6)7%(4)14%(8)21%(12)16%(9)24%(14) 
 7,158 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde0%(0)2%(1)2%(1)5%(3)3%(2)17%(10)3%(2)14%(8)22%(13)14%(8)17%(10) 
 5,258 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere?12%(7)2%(1)5%(3)0%(0)5%(3)40%(23)2%(1)14%(8)10%(6)5%(3)5%(3) 
 7,057 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job? (Sp. stilles kun til beskæftigede)2%(1)2%(1)2%(1)5%(3)5%(3)18%(10)9%(5)11%(6)11%(6)12%(7)25%(14) 
 6,057 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det? (Sp. stilles kun til beskæftigede)5%(3)7%(4)4%(2)2%(1)2%(1)25%(14)11%(6)12%(7)9%(5)12%(7)12%(7) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.