Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Herningsholm Erhvervsskole, Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri
 79 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 4. Kvartal 2017
 Gns  N  SpørgsmålMeget uenig/NejMeget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 9,079 Jeg har lært det, der var formålet med kurset0%(0)1%(1)1%(1)0%(0)0%(0)4%(3)0%(0)9%(7)6%(5)22%(17)57%(45) 
 9,078 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære3%(2)0%(0)3%(2)0%(0)0%(0)1%(1)0%(0)3%(2)13%(10)17%(13)62%(48) 
 8,977 Undervisningen var godt planlagt1%(1)1%(1)1%(1)3%(2)0%(0)1%(1)0%(0)3%(2)12%(9)23%(18)55%(42) 
 9,179 Læreren var god til at forklare0%(0)3%(2)1%(1)0%(0)1%(1)3%(2)0%(0)3%(2)6%(5)18%(14)66%(52) 
 8,976 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde1%(1)1%(1)3%(2)0%(0)1%(1)1%(1)0%(0)3%(2)7%(5)25%(19)58%(44) 
 5,479 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere?10%(8)0%(0)4%(3)4%(3)0%(0)46%(36)4%(3)9%(7)13%(10)3%(2)9%(7) 
 2,52 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job? (Sp. stilles kun til ledige)50%(1)00%(0)00%(0)50%(1)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)0 
 8,377 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job? (Sp. stilles kun til beskæftigede)3%(2)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)14%(11)1%(1)9%(7)13%(10)13%(10)47%(36) 
 7,173 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det? (Sp. stilles kun til beskæftigede)11%(8)0%(0)1%(1)0%(0)3%(2)18%(13)3%(2)5%(4)12%(9)10%(7)37%(27) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.