Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Herningsholm Erhvervsskole, Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse
 97 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 4. Kvartal 2017
 Gns  N  SpørgsmålMeget uenig/NejMeget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 6,997 Jeg har lært det, der var formålet med kurset0%(0)3%(3)6%(6)4%(4)11%(11)7%(7)2%(2)9%(9)15%(15)34%(33)7%(7) 
 6,797 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære1%(1)5%(5)6%(6)5%(5)10%(10)4%(4)2%(2)11%(11)15%(15)29%(28)10%(10) 
 6,093 Undervisningen var godt planlagt1%(1)5%(5)13%(12)10%(9)5%(5)11%(10)3%(3)5%(5)8%(7)35%(33)3%(3) 
 6,294 Læreren var god til at forklare1%(1)10%(9)4%(4)5%(5)10%(9)18%(17)4%(4)3%(3)9%(8)21%(20)15%(14) 
 5,694 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde2%(2)9%(8)7%(7)6%(6)17%(16)17%(16)2%(2)2%(2)5%(5)21%(20)11%(10) 
 6,494 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere?3%(3)1%(1)4%(4)6%(6)2%(2)22%(21)6%(6)7%(7)29%(27)9%(8)10%(9) 
 5,946 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job? (Sp. stilles kun til ledige)2%(1)4%(2)0%(0)2%(1)2%(1)35%(16)15%(7)4%(2)35%(16)0%(0)0%(0) 
 5,155 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job? (Sp. stilles kun til beskæftigede)9%(5)5%(3)11%(6)4%(2)0%(0)22%(12)13%(7)20%(11)4%(2)5%(3)7%(4) 
 5,455 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det? (Sp. stilles kun til beskæftigede)9%(5)5%(3)0%(0)2%(1)4%(2)25%(14)16%(9)24%(13)7%(4)4%(2)4%(2) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.