Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Herningsholm Erhvervsskole, Industriens Fællesudvalg for erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser
 98 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 4. Kvartal 2017
 Gns  N  SpørgsmålMeget uenig/NejMeget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 8,598 Jeg har lært det, der var formålet med kurset0%(0)2%(2)0%(0)1%(1)4%(4)2%(2)3%(3)11%(11)17%(17)12%(12)47%(46) 
 8,497 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære0%(0)2%(2)0%(0)2%(2)2%(2)5%(5)5%(5)10%(10)11%(11)16%(16)45%(44) 
 8,296 Undervisningen var godt planlagt2%(2)3%(3)1%(1)2%(2)2%(2)2%(2)4%(4)10%(10)12%(12)14%(13)47%(45) 
 8,698 Læreren var god til at forklare0%(0)2%(2)1%(1)0%(0)4%(4)2%(2)5%(5)6%(6)14%(14)15%(15)50%(49) 
 8,397 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde2%(2)0%(0)1%(1)0%(0)2%(2)7%(7)7%(7)5%(5)16%(16)13%(13)45%(44) 
 6,698 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere?4%(4)2%(2)2%(2)1%(1)4%(4)23%(23)12%(12)13%(13)14%(14)2%(2)21%(21) 
 6,79 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job? (Sp. stilles kun til ledige)0%(0)0%(0)11%(1)0%(0)0%(0)33%(3)11%(1)0%(0)11%(1)11%(1)22%(2) 
 7,686 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job? (Sp. stilles kun til beskæftigede)5%(4)0%(0)2%(2)2%(2)0%(0)10%(9)6%(5)12%(10)19%(16)12%(10)33%(28) 
 6,686 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det? (Sp. stilles kun til beskæftigede)7%(6)0%(0)7%(6)3%(3)2%(2)13%(11)12%(10)9%(8)10%(9)14%(12)22%(19) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.