Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Randers Social- og Sundhedsskole, Efteruddannelsesudvalget for det Pædagogiske Område og Social og Sundhedsområdet
 258 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 2. Kvartal 2017
 Gns   N  Spørgsmål Meget uenig/Nej Meget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 7,6 251 Undervisningen var godt planlagt 1%(3)2%(5)3%(7)2%(6)4%(9)7%(17)6%(14)14%(34)15%(37)25%(62)23%(57) 
 7,7 254 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære 2%(4)2%(4)1%(2)3%(8)5%(13)6%(16)6%(14)14%(35)14%(35)23%(58)26%(65) 
 8,4 252 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde 2%(4)2%(4)0%(1)1%(3)3%(8)3%(8)4%(11)7%(18)14%(35)21%(53)42%(107) 
 8,4 258 Læreren var god til at forklare 2%(4)1%(3)0%(0)2%(4)3%(7)4%(10)4%(10)8%(20)13%(34)22%(57)42%(109) 
 9,0 252 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job? (Sp. stilles kun til beskæftigede) 0%(0)1%(2)0%(1)0%(0)1%(2)3%(7)5%(13)5%(12)13%(32)12%(29)61%(154) 
 8,0 258 Jeg har lært det, der var formålet med kurset 3%(9)0%(1)0%(0)0%(1)2%(6)6%(16)5%(14)10%(25)17%(44)24%(63)31%(79) 
 7,8 252 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det? (Sp. stilles kun til beskæftigede) 2%(4)0%(1)1%(2)0%(1)4%(9)12%(29)8%(20)9%(22)13%(33)25%(62)27%(69) 
 8,2 253 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere? 2%(4)0%(0)0%(1)0%(1)1%(3)8%(20)6%(16)11%(29)17%(44)18%(46)35%(89) 
 8,3 3 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job? (Sp. stilles kun til ledige) 0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)33%(1)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)67%(2) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
   Gns på 11  punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 35 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.