Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Randers Social- og Sundhedsskole, Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse
 70 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 1. Kvartal 2016, 2. Kvartal 2016
 Gns   N  Spørgsmål Meget uenig/Nej Meget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 8,5 70 Jeg har lært det, der var formålet med kurset 3%(2)1%(1)0%(0)0%(0)0%(0)6%(4)7%(5)3%(2)11%(8)16%(11)53%(37) 
 8,6 69 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære 0%(0)3%(2)0%(0)0%(0)1%(1)3%(2)6%(4)6%(4)13%(9)22%(15)46%(32) 
 8,7 69 Undervisningen var godt planlagt 3%(2)0%(0)0%(0)1%(1)0%(0)3%(2)9%(6)3%(2)10%(7)14%(10)57%(39) 
 8,9 70 Læreren var god til at forklare 3%(2)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)3%(2)4%(3)7%(5)6%(4)16%(11)61%(43) 
 8,6 70 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde 4%(3)1%(1)0%(0)0%(0)0%(0)4%(3)4%(3)4%(3)7%(5)19%(13)56%(39) 
 8,3 69 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere? 0%(0)1%(1)3%(2)0%(0)1%(1)12%(8)6%(4)6%(4)9%(6)13%(9)49%(34) 
 8,1 13 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job? (Sp. stilles kun til ledige) 8%(1)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)8%(1)8%(1)8%(1)0%(0)23%(3)46%(6) 
 9,1 58 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job? (Sp. stilles kun til beskæftigede) 0%(0)0%(0)2%(1)0%(0)0%(0)7%(4)2%(1)3%(2)5%(3)12%(7)69%(40) 
 8,4 58 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det? (Sp. stilles kun til beskæftigede) 2%(1)2%(1)2%(1)2%(1)0%(0)9%(5)5%(3)3%(2)9%(5)10%(6)57%(33) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
   Gns på 11  punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 35 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.