Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - SOSU Nykøbing F., Efteruddannelsesudvalget for det Pædagogiske Område og Social og Sundhedsområdet
 805 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2016
 Gns   N  Spørgsmål Meget uenig/Nej Meget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 8,0 797 Jeg har lært det, der var formålet med kurset 2%(16)1%(9)1%(10)1%(8)1%(10)5%(40)6%(45)9%(74)23%(182)21%(170)29%(233) 
 7,7 789 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære 2%(17)1%(7)2%(15)4%(29)2%(18)6%(50)5%(43)10%(79)20%(158)19%(149)28%(224) 
 7,7 784 Undervisningen var godt planlagt 2%(18)1%(7)2%(15)4%(31)2%(17)6%(49)8%(63)10%(81)15%(119)20%(156)29%(228) 
 8,4 796 Læreren var god til at forklare 3%(20)1%(5)1%(11)1%(11)1%(8)3%(22)5%(36)7%(57)13%(104)21%(166)45%(356) 
 8,2 796 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde 3%(20)1%(9)2%(12)1%(10)1%(9)3%(26)5%(41)9%(68)15%(123)21%(164)39%(314) 
 8,2 795 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere? 1%(11)1%(5)1%(8)1%(4)1%(8)10%(80)4%(29)8%(60)19%(148)14%(115)41%(327) 
 7,8 100 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job? (Sp. stilles kun til ledige) 0%(0)0%(0)0%(0)1%(1)2%(2)16%(16)11%(11)8%(8)18%(18)16%(16)28%(28) 
 8,5 728 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job? (Sp. stilles kun til beskæftigede) 0%(3)1%(4)0%(3)1%(6)1%(4)9%(66)4%(28)8%(55)17%(125)15%(109)45%(325) 
 7,6 719 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det? (Sp. stilles kun til beskæftigede) 3%(21)1%(6)3%(18)1%(7)2%(15)13%(94)4%(29)9%(64)19%(140)17%(120)29%(205) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
   Gns på 11  punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 35 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.