Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Social- og Sundhedsskolen Syd, Efteruddannelsesudvalget for det Pædagogiske Område og Social og Sundhedsområdet
 2722 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2014
 Gns   N  Spørgsmål Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 4,2 2697 Hvor tilfreds er du med... det kursus, du netop har gennemført? 39%(1039)50%(1337)10%(279)1%(28)1%(14)8 
 3,2 2693 I hvilken grad... kendte du kursets formål, inden du startede? 10%(263)26%(690)42%(1120)17%(465)6%(155)2 
 4,0 2441 I hvilken grad... har du lært det, der er kursets formål? 23%(567)53%(1291)22%(527)2%(49)0%(7)9 
 4,2 2693 Hvor tilfreds er du med... din egen indsats på kurset? 31%(823)64%(1712)6%(154)0%(2)0%(2)3 
 4,2 2698 I hvilken grad mener du... at læreren/lærerne har tilrettelagt undervisningen, så du har haft mulighed for at lære det, der er kursets formål? 35%(937)50%(1358)13%(353)2%(45)0%(5)7 
 4,2 2685 Hvor tilfreds er du med... kursets faglige niveau? 34%(913)56%(1511)7%(192)2%(54)1%(15)14 
 4,0 2621 I hvilken grad mener du... at det du har lært på kurset, kan anvendes i dit arbejde fremover? 31%(807)44%(1166)19%(505)5%(125)1%(18)18 

 4,0 18528 Total gennemsnit / (antal besvarelser) 29%(5349)49%(9065)17%(3130)4%(768)1%(216)61 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 5 til 0. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" (med værdien 0) tælles her ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns på 6 punksskalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds (4,0) point, jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvor alle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 35 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.