Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Virksomhedstilfredshed - Tradium, Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse
 122 Virksomheder har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 1. Kvartal 2011
 Gns  N  SpørgsmålMeget tilfredsTilfredsHverken tilfreds eller utilfredsUtilfredsMeget utilfredsVed ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 4,3115I hvilken grad... Fik virksomhedens medarbejder / medarbejdere plads på kurset på det ønskede tidspunkt?36%(41)58%(67)3%(4)3%(3)0%(0)7 
 4,1122I hvilken grad... Svarer udbyttet af kurset til virksomhedens behov?25%(31)60%(73)15%(18)0%(0)0%(0)0 
 4,2121I hvilken grad... Har medarbejderen /medarbejderne haft mulighed for at anvende udbyttet af kurset?38%(46)46%(56)14%(17)2%(2)0%(0)0 
 4,3122Vil du.. Anbefale dette kursus til andre?39%(47)55%(67)7%(8)0%(0)0%(0)0 

 4,2480Total gennemsnit / (antal besvarelser)34%(165)55%(263)10%(47)1%(5)0%(0)7 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
virksomheden har vurderet de enkelte områder på en skala fra 1 til 5. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" tælles ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns:Er det vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds ( 4,0) point ), jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 5 virksomhed eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.