Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Tradium, Transporterhvervets Uddannelser
 436 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 2. Kvartal 2020
 Gns   N  Spørgsmål Meget uenig/Nej Meget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 8,9 436 Jeg har lært det, der var formålet med kurset 1%(4)0%(0)0%(2)0%(0)1%(5)4%(17)3%(13)6%(25)10%(45)20%(89)54%(236) 
 8,8 426 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære 1%(4)0%(1)0%(2)0%(1)1%(4)5%(22)4%(15)5%(21)10%(44)19%(80)54%(232) 
 8,4 424 Undervisningen var godt planlagt 2%(7)1%(5)0%(2)0%(1)2%(9)3%(11)8%(32)9%(40)14%(58)19%(79)42%(180) 
 8,7 436 Læreren var god til at forklare 1%(4)1%(3)1%(3)0%(1)1%(4)4%(16)4%(17)8%(33)13%(57)16%(68)53%(230) 
 8,6 434 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde 1%(5)1%(3)0%(1)0%(1)2%(8)4%(17)4%(19)11%(46)13%(56)18%(76)47%(202) 
 6,4 434 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere? 8%(35)2%(7)1%(3)2%(10)3%(12)26%(112)9%(39)10%(45)11%(48)10%(45)18%(78) 
 7,4 60 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job? (Sp. stilles kun til ledige) 2%(1)7%(4)2%(1)0%(0)7%(4)7%(4)8%(5)5%(3)23%(14)5%(3)35%(21) 
 8,3 380 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job? (Sp. stilles kun til beskæftigede) 5%(19)1%(2)0%(0)1%(3)1%(3)9%(33)2%(7)10%(37)9%(34)11%(43)52%(199) 
 6,8 368 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det? (Sp. stilles kun til beskæftigede) 10%(37)2%(6)3%(10)2%(6)2%(6)17%(61)7%(27)7%(25)8%(28)10%(35)35%(127) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11 punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.