Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Tradium, Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse
 176 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 2. Kvartal 2020
 Gns   N  Spørgsmål Meget uenig/Nej Meget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 8,9 176 Jeg har lært det, der var formålet med kurset 1%(1)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)1%(1)5%(9)6%(10)23%(41)17%(30)48%(84) 
 8,6 174 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære 1%(1)0%(0)0%(0)0%(0)5%(8)3%(5)3%(6)13%(23)8%(14)20%(34)48%(83) 
 9,1 175 Undervisningen var godt planlagt 1%(1)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)5%(8)0%(0)8%(14)10%(18)14%(25)62%(109) 
 9,5 176 Læreren var god til at forklare 1%(1)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)1%(1)1%(1)0%(0)12%(21)16%(28)70%(124) 
 9,3 174 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde 1%(1)0%(0)0%(0)1%(1)0%(0)0%(0)3%(6)2%(3)11%(19)16%(27)67%(117) 
 8,7 173 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere? 1%(1)0%(0)0%(0)1%(1)0%(0)8%(13)6%(10)7%(12)10%(18)13%(23)55%(95) 
 9,3 173 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job? (Sp. stilles kun til beskæftigede) 1%(1)0%(0)1%(1)0%(0)0%(0)5%(9)1%(2)4%(7)5%(9)9%(16)74%(128) 
 8,1 174 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det? (Sp. stilles kun til beskæftigede) 5%(8)0%(0)1%(1)1%(1)3%(5)6%(10)7%(12)9%(15)14%(24)12%(21)44%(77) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11 punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.