Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Tradium, Industriens Fællesudvalg for erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser
 36 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 2. Kvartal 2020
 Gns   N  Spørgsmål Meget uenig/Nej Meget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 9,2 36 Jeg har lært det, der var formålet med kurset 0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)33%(12)14%(5)53%(19) 
 8,7 36 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære 3%(1)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)3%(1)11%(4)19%(7)19%(7)44%(16) 
 9,1 36 Undervisningen var godt planlagt 0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)6%(2)22%(8)25%(9)47%(17) 
 9,4 36 Læreren var god til at forklare 0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)6%(2)11%(4)22%(8)61%(22) 
 9,4 36 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde 0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)6%(2)3%(1)36%(13)56%(20) 
 8,5 36 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere? 0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)8%(3)0%(0)14%(5)19%(7)31%(11)28%(10) 
 9,7 3 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job? (Sp. stilles kun til ledige) 0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)33%(1)67%(2) 
 9,1 31 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job? (Sp. stilles kun til beskæftigede) 0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)6%(2)0%(0)0%(0)23%(7)13%(4)58%(18) 
 8,2 33 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det? (Sp. stilles kun til beskæftigede) 0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)6%(2)0%(0)27%(9)27%(9)9%(3)30%(10) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11 punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.