Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - AMU Nordjylland, Tværgående kurser & flygtninge-/indvandrerkurser
 440 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2015
 Gns  N  SpørgsmålMeget tilfredsTilfredsHverken tilfreds eller utilfredsUtilfredsMeget utilfredsVed ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 4,4426Hvor tilfreds er du med... det kursus, du netop har gennemført?44%(188)51%(219)4%(16)0%(2)0%(1)0 
 3,6430I hvilken grad... kendte du kursets formål, inden du startede?20%(84)35%(150)31%(135)11%(46)3%(15)1 
 4,1404I hvilken grad... har du lært det, der er kursets formål?25%(99)62%(252)12%(48)1%(5)0%(0)1 
 4,3431Hvor tilfreds er du med... din egen indsats på kurset?36%(154)58%(252)4%(19)0%(2)1%(4)1 
 4,3431I hvilken grad mener du... at læreren/lærerne har tilrettelagt undervisningen, så du har haft mulighed for at lære det, der er kursets formål?40%(173)48%(206)10%(45)1%(5)0%(2)0 
 4,3431Hvor tilfreds er du med... kursets faglige niveau?36%(157)57%(245)6%(24)1%(3)0%(2)2 
 4,1422I hvilken grad mener du... at det du har lært på kurset, kan anvendes i dit arbejde fremover?34%(145)45%(192)16%(69)4%(15)0%(1)5 

 4,12975Total gennemsnit / (antal besvarelser)34%(1000)51%(1516)12%(356)3%(78)1%(25)10 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 5 til 0. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" (med værdien 0) tælles her ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns på 6 punksskalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds (4,0) point, jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvor alle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.