Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - AMU Nordjylland, Transporterhvervets Uddannelser
 3564 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2015
 Gns  N  SpørgsmålMeget tilfredsTilfredsHverken tilfreds eller utilfredsUtilfredsMeget utilfredsVed ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 4,33542Hvor tilfreds er du med... det kursus, du netop har gennemført?41%(1445)51%(1814)6%(216)1%(35)1%(32)7 
 3,43534I hvilken grad... kendte du kursets formål, inden du startede?19%(677)30%(1052)30%(1048)15%(514)7%(243)8 
 4,13108I hvilken grad... har du lært det, der er kursets formål?31%(949)53%(1633)15%(458)2%(58)0%(10)14 
 4,33516Hvor tilfreds er du med... din egen indsats på kurset?38%(1340)56%(1965)5%(176)1%(21)0%(14)4 
 4,33533I hvilken grad mener du... at læreren/lærerne har tilrettelagt undervisningen, så du har haft mulighed for at lære det, der er kursets formål?41%(1445)46%(1639)11%(380)2%(63)0%(6)12 
 4,23543Hvor tilfreds er du med... kursets faglige niveau?32%(1147)58%(2062)7%(255)2%(60)1%(19)7 
 4,03469I hvilken grad mener du... at det du har lært på kurset, kan anvendes i dit arbejde fremover?29%(1011)45%(1545)21%(745)4%(145)1%(23)40 

 4,124245Total gennemsnit / (antal besvarelser)33%(8014)48%(11710)14%(3278)4%(896)1%(347)92 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 5 til 0. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" (med værdien 0) tælles her ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns på 6 punksskalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds (4,0) point, jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvor alle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.