Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - AMU Nordjylland, Mejeri- og Jordbrugets Efteruddannelsesudvalg
 751 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2015
 Gns  N  SpørgsmålMeget tilfredsTilfredsHverken tilfreds eller utilfredsUtilfredsMeget utilfredsVed ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 4,4750Hvor tilfreds er du med... det kursus, du netop har gennemført?48%(357)46%(346)4%(32)1%(8)1%(7)0 
 3,4744I hvilken grad... kendte du kursets formål, inden du startede?16%(118)30%(221)36%(265)14%(101)5%(39)3 
 4,1676I hvilken grad... har du lært det, der er kursets formål?32%(214)53%(361)13%(89)1%(10)0%(2)0 
 4,4748Hvor tilfreds er du med... din egen indsats på kurset?41%(307)55%(408)4%(28)1%(5)0%(0)0 
 4,3747I hvilken grad mener du... at læreren/lærerne har tilrettelagt undervisningen, så du har haft mulighed for at lære det, der er kursets formål?44%(327)42%(316)12%(88)2%(14)0%(2)0 
 4,3746Hvor tilfreds er du med... kursets faglige niveau?41%(304)50%(372)7%(52)2%(14)1%(4)1 
 4,0734I hvilken grad mener du... at det du har lært på kurset, kan anvendes i dit arbejde fremover?33%(242)42%(307)22%(161)3%(22)0%(2)6 

 4,15145Total gennemsnit / (antal besvarelser)36%(1869)45%(2331)14%(715)3%(174)1%(56)10 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 5 til 0. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" (med værdien 0) tælles her ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns på 6 punksskalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds (4,0) point, jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvor alle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.