Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - AMU Nordjylland, Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri
 1163 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2015
 Gns  N  SpørgsmålMeget tilfredsTilfredsHverken tilfreds eller utilfredsUtilfredsMeget utilfredsVed ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 4,21158Hvor tilfreds er du med... det kursus, du netop har gennemført?32%(370)55%(636)10%(120)2%(23)1%(9)1 
 3,61158I hvilken grad... kendte du kursets formål, inden du startede?21%(245)33%(387)31%(362)11%(130)3%(34)0 
 4,01019I hvilken grad... har du lært det, der er kursets formål?23%(231)56%(572)19%(198)2%(17)0%(1)4 
 4,31157Hvor tilfreds er du med... din egen indsats på kurset?40%(458)53%(616)7%(79)0%(2)0%(2)0 
 4,11157I hvilken grad mener du... at læreren/lærerne har tilrettelagt undervisningen, så du har haft mulighed for at lære det, der er kursets formål?34%(392)46%(535)14%(165)4%(51)1%(14)1 
 4,01143Hvor tilfreds er du med... kursets faglige niveau?23%(268)59%(674)14%(156)3%(29)1%(16)13 
 3,91121I hvilken grad mener du... at det du har lært på kurset, kan anvendes i dit arbejde fremover?24%(269)46%(521)23%(262)5%(59)1%(10)13 

 4,07913Total gennemsnit / (antal besvarelser)28%(2233)50%(3941)17%(1342)4%(311)1%(86)32 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 5 til 0. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" (med værdien 0) tælles her ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns på 6 punksskalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds (4,0) point, jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvor alle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.