Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - AMU Nordjylland, Serviceerhvervenes Efteruddannelsesudvalg
 688 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2015
 Gns  N  SpørgsmålMeget tilfredsTilfredsHverken tilfreds eller utilfredsUtilfredsMeget utilfredsVed ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 4,2685Hvor tilfreds er du med... det kursus, du netop har gennemført?38%(258)49%(337)8%(54)3%(22)2%(14)0 
 2,9678I hvilken grad... kendte du kursets formål, inden du startede?9%(59)18%(123)38%(255)21%(140)15%(101)1 
 3,9579I hvilken grad... har du lært det, der er kursets formål?24%(141)44%(257)25%(143)5%(31)1%(7)1 
 4,1679Hvor tilfreds er du med... din egen indsats på kurset?25%(171)65%(440)8%(57)1%(8)0%(3)1 
 4,1680I hvilken grad mener du... at læreren/lærerne har tilrettelagt undervisningen, så du har haft mulighed for at lære det, der er kursets formål?36%(242)45%(309)14%(93)4%(27)1%(9)2 
 4,1680Hvor tilfreds er du med... kursets faglige niveau?30%(202)56%(380)10%(65)3%(22)2%(11)0 
 3,8671I hvilken grad mener du... at det du har lært på kurset, kan anvendes i dit arbejde fremover?26%(172)37%(251)28%(191)7%(46)2%(11)5 

 3,94652Total gennemsnit / (antal besvarelser)27%(1245)45%(2097)18%(858)6%(296)3%(156)10 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 5 til 0. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" (med værdien 0) tælles her ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns på 6 punksskalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds (4,0) point, jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvor alle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.