Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - AMU Nordjylland, Industriens Fællesudvalg for erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser
 1714 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2015
 Gns  N  SpørgsmålMeget tilfredsTilfredsHverken tilfreds eller utilfredsUtilfredsMeget utilfredsVed ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 4,21699Hvor tilfreds er du med... det kursus, du netop har gennemført?36%(612)55%(931)7%(127)1%(15)1%(14)4 
 3,01687I hvilken grad... kendte du kursets formål, inden du startede?12%(206)23%(388)32%(534)23%(388)10%(171)1 
 4,01525I hvilken grad... har du lært det, der er kursets formål?23%(351)53%(809)22%(331)2%(27)0%(7)2 
 4,21671Hvor tilfreds er du med... din egen indsats på kurset?33%(554)57%(960)8%(132)1%(13)1%(12)3 
 4,21685I hvilken grad mener du... at læreren/lærerne har tilrettelagt undervisningen, så du har haft mulighed for at lære det, der er kursets formål?36%(601)45%(766)17%(291)1%(24)0%(3)9 
 4,21687Hvor tilfreds er du med... kursets faglige niveau?29%(482)60%(1019)9%(153)2%(31)0%(2)8 
 3,91660I hvilken grad mener du... at det du har lært på kurset, kan anvendes i dit arbejde fremover?27%(440)43%(719)25%(411)5%(84)0%(6)7 

 4,011614Total gennemsnit / (antal besvarelser)28%(3246)48%(5592)17%(1979)5%(582)2%(215)34 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 5 til 0. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" (med værdien 0) tælles her ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns på 6 punksskalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds (4,0) point, jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvor alle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.