Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Tradium, Serviceerhvervenes Efteruddannelsesudvalg
 149 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 1. Kvartal 2012
 Gns  N  SpørgsmålMeget tilfredsTilfredsHverken tilfreds eller utilfredsUtilfredsMeget utilfredsVed ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 4,3149Hvor tilfreds er du med... det kursus, du netop har gennemført?39%(58)50%(74)11%(16)1%(1)0%(0)0 
 2,9149I hvilken grad... kendte du kursets formål, inden du startede?7%(11)23%(35)33%(49)26%(38)11%(16)0 
 3,8132I hvilken grad... har du lært det, der er kursets formål?18%(24)52%(68)25%(33)4%(5)2%(2)1 
 4,2148Hvor tilfreds er du med... din egen indsats på kurset?32%(47)63%(93)4%(6)1%(1)1%(1)0 
 4,2145I hvilken grad mener du... at læreren/lærerne har tilrettelagt undervisningen, så du har haft mulighed for at lære det, der er kursets formål?36%(52)49%(71)13%(19)2%(3)0%(0)1 
 4,2147Hvor tilfreds er du med... kursets faglige niveau?37%(55)54%(80)3%(5)5%(7)0%(0)1 
 3,7142I hvilken grad mener du... at det du har lært på kurset, kan anvendes i dit arbejde fremover?21%(30)38%(54)30%(42)10%(14)1%(2)2 

 3,91012Total gennemsnit / (antal besvarelser)27%(277)47%(475)17%(170)7%(69)2%(21)5 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 5 til 0. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" (med værdien 0) tælles her ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns på 6 punksskalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds (4,0) point, jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvor alle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.