Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Skive tekniske skole
 2851 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2012
 Gns   N  Uddannelsesområde Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 4,1 621 Efteruddannelsesudv. f. Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor og Kødbranchen(AJ) 34%(210)52%(320)10%(62)3%(18)2%(11)2 
 3,8 4334 Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse(AD) 22%(964)47%(2036)22%(967)7%(283)2%(84)58 
 4,0 316 Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri(AF) 24%(75)55%(173)16%(50)5%(15)1%(3)0 
 3,9 2484 Efteruddannelsesudvalget for tekniske installationer og energi(AG) 19%(479)57%(1415)18%(451)5%(122)1%(17)6 
 3,9 4500 Industriens Fællesudvalg for erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser(AA) 24%(1061)51%(2296)19%(853)4%(199)2%(91)9 
 3,7 553 Metalindustriens Uddannelsesudvalg(AB) 18%(101)48%(265)23%(127)10%(55)1%(5)3 
 4,1 3768 Serviceerhvervenes Efteruddannelsesudvalg(AE) 30%(1120)54%(2035)12%(435)3%(101)2%(77)5 
 3,8 2839 Træets Efteruddannelser(AH) 21%(610)47%(1331)22%(620)8%(215)2%(63)17 

 3,9 19415 Total gennemsnit / (antal besvarelser) 24%(4620)51%(9871)18%(3565)5%(1008)2%(351)100 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 5 til 0. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" (med værdien 0) tælles her ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns på 6 punksskalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds (4,0) point, jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvor alle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 35 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.