Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - UCRS
319Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 1. Kvartal 2020
   
 
 N  Uddannelsesområde Kursusudbytte Lærerens præstation Undervisningens form og indhold Uvægtet gns.på tværs
   GNSGNSGNSGNS

 220 Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse(AD)
7,9
(104)
9,3
(58)
9,0
(58)
8,6
(220)
 514 IF & MI - Svejsning og fyringsteknik(AQ)
8,6
(263)
9,2
(126)
9,2
(125)
8,9
(514)
 1.539 Industriens Fællesudvalg for erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser(AA)
7,8
(757)
8,5
(392)
8,3
(390)
8,1
(1539)
 U Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri(AF)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Metalindustriens Uddannelsesudvalg(AB)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Transporterhvervets Uddannelser(AK)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)

  Total gennemsnit8,08,78,68,3
  Antal besvarelser(1124)(576)(573)(2273)
 
   
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11 punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.