Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Herningsholm Erhvervsskole
662Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 4. Kvartal 2018
   
 
 N  UddannelsesområdeKursusudbytteLærerens præstationUndervisningens form og indholdUvægtet gns.på tværs
   GNSGNSGNSGNS

 605 Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse(AD)
6,7
(285)
7,8
(161)
7,1
(159)
7,1
(605)
 1.208 Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri(AF)
7,6
(603)
8,6
(304)
8,5
(301)
8,1
(1208)
 733 Efteruddannelsesudvalget for tekniske installationer og energi(AG)
6,7
(366)
7,9
(183)
7,8
(184)
7,3
(733)
 521 IF & MI - Svejsning og fyringsteknik(AQ)
7,4
(253)
8,8
(134)
8,7
(134)
8,1
(521)
 1.330 Industriens Fællesudvalg for erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser(AA)
7,6
(647)
8,8
(344)
8,5
(339)
8,1
(1330)
 714 Transporterhvervets Uddannelser(AK)
8,1
(360)
8,9
(177)
8,8
(177)
8,5
(714)

  Total gennemsnit7,48,58,37,9
  Antal besvarelser(2514)(1303)(1294)(5111)
 
   
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 35 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.