Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Roskilde tekniske skole
623Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 4. Kvartal 2018
   
 
 N  Uddannelsesområde Kursusudbytte Lærerens præstation Undervisningens form og indhold Uvægtet gns.på tværs
   GNSGNSGNSGNS

 2.841 Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri(AF)
7,6
(1418)
8,0
(714)
8,0
(709)
7,8
(2841)
 454 Industriens Fællesudvalg for erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser(AA)
7,4
(238)
8,5
(113)
8,6
(103)
7,9
(454)
 901 Mejeri- og Jordbrugets Efteruddannelsesudvalg(AI)
8,0
(446)
8,1
(226)
8,0
(229)
8,0
(901)
 383 Transporterhvervets Uddannelser(AK)
8,1
(194)
9,3
(97)
9,3
(92)
8,7
(383)
 U Tværgående kurser & flygtninge-/indvandrerkurser(AP)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse(AD)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)

  Total gennemsnit7,78,28,27,9
  Antal besvarelser(2296)(1150)(1133)(4579)
 
   
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
   Gns på 11  punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 35 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.