Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Herningsholm Erhvervsskole
487Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 2. Kvartal 2018
   
 
 N  UddannelsesområdeKursusudbytteLærerens præstationUndervisningens form og indholdUvægtet gns.på tværs
   GNSGNSGNSGNS

 334 Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse(AD)
6,8
(150)
6,7
(92)
6,4
(92)
6,6
(334)
 1.084 Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri(AF)
8,1
(537)
8,8
(275)
8,6
(272)
8,4
(1084)
 367 Efteruddannelsesudvalget for tekniske installationer og energi(AG)
7,6
(188)
7,9
(91)
8,3
(88)
7,8
(367)
 194 IF & MI - Svejsning og fyringsteknik(AQ)
7,1
(96)
8,8
(48)
8,3
(50)
7,8
(194)
 677 Industriens Fællesudvalg for erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser(AA)
7,7
(336)
8,6
(172)
8,4
(169)
8,1
(677)
 957 Transporterhvervets Uddannelser(AK)
8,1
(474)
9,1
(240)
9,0
(243)
8,6
(957)
 U Metalindustriens Uddannelsesudvalg(AB)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Træets Efteruddannelser(AH)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)

  Total gennemsnit7,88,58,48,1
  Antal besvarelser(1781)(918)(914)(3613)
 
   
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.