Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Herningsholm Erhvervsskole
916Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 1. Kvartal 2018, 3. Kvartal 2018
   
 
 N  UddannelsesområdeKursusudbytteLærerens præstationUndervisningens form og indholdUvægtet gns.på tværs
   GNSGNSGNSGNS

 1.182 Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse(AD)
7,6
(571)
8,3
(307)
8,0
(304)
7,9
(1182)
 913 Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri(AF)
7,7
(459)
8,5
(226)
8,2
(228)
8,0
(913)
 426 Efteruddannelsesudvalget for tekniske installationer og energi(AG)
8,4
(210)
8,9
(108)
9,4
(108)
8,8
(426)
 798 IF & MI - Svejsning og fyringsteknik(AQ)
7,5
(386)
8,9
(204)
8,6
(208)
8,1
(798)
 1.834 Industriens Fællesudvalg for erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser(AA)
7,8
(852)
8,8
(491)
8,4
(491)
8,2
(1834)
 1.502 Transporterhvervets Uddannelser(AK)
8,3
(750)
9,1
(378)
9,2
(374)
8,7
(1502)
 200 Træets Efteruddannelser(AH)
7,3
(95)
8,9
(54)
8,8
(51)
8,1
(200)
 U Metalindustriens Uddannelsesudvalg(AB)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)

  Total gennemsnit7,88,88,68,3
  Antal besvarelser(3323)(1768)(1764)(6855)
 
   
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.