Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Herningsholm Erhvervsskole
2065Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2018
   
 
 N  UddannelsesområdeKursusudbytteLærerens præstationUndervisningens form og indholdUvægtet gns.på tværs
   GNSGNSGNSGNS

 2.121 Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse(AD)
7,2
(1006)
7,9
(560)
7,5
(555)
7,5
(2121)
 3.205 Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri(AF)
7,8
(1599)
8,7
(805)
8,4
(801)
8,2
(3205)
 1.526 Efteruddannelsesudvalget for tekniske installationer og energi(AG)
7,4
(764)
8,2
(382)
8,4
(380)
7,8
(1526)
 1.513 IF & MI - Svejsning og fyringsteknik(AQ)
7,4
(735)
8,9
(386)
8,6
(392)
8,1
(1513)
 3.841 Industriens Fællesudvalg for erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser(AA)
7,7
(1835)
8,8
(1007)
8,4
(999)
8,2
(3841)
 3.173 Transporterhvervets Uddannelser(AK)
8,2
(1584)
9,1
(795)
9,0
(794)
8,6
(3173)
 284 Træets Efteruddannelser(AH)
7,5
(131)
9,2
(78)
9,0
(75)
8,4
(284)
 U Metalindustriens Uddannelsesudvalg(AB)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)

  Total gennemsnit7,78,78,48,1
  Antal besvarelser(7654)(4013)(3996)(15663)
 
   
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.