Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Roskilde tekniske skole
1790Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2018
   
 
 N  Uddannelsesområde Kursusudbytte Lærerens præstation Undervisningens form og indhold Uvægtet gns.på tværs
   GNSGNSGNSGNS

 616 Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse(AD)
7,4
(307)
8,2
(153)
8,0
(156)
7,7
(616)
 6.239 Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri(AF)
7,7
(3127)
8,4
(1560)
8,3
(1552)
8,0
(6239)
 887 Efteruddannelsesudvalget for tekniske installationer og energi(AG)
7,1
(444)
8,2
(221)
8,0
(222)
7,6
(887)
 901 Industriens Fællesudvalg for erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser(AA)
7,6
(461)
8,4
(225)
8,4
(215)
8,0
(901)
 3.592 Mejeri- og Jordbrugets Efteruddannelsesudvalg(AI)
7,8
(1780)
8,4
(909)
8,1
(903)
8,1
(3592)
 1.610 Transporterhvervets Uddannelser(AK)
8,2
(807)
9,2
(404)
9,0
(399)
8,6
(1610)
 U Tværgående kurser & flygtninge-/indvandrerkurser(AP)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)

  Total gennemsnit7,78,58,38,0
  Antal besvarelser(6926)(3472)(3447)(13845)
 
   
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
   Gns på 11  punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 35 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.