Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Herningsholm Erhvervsskole
551Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 4. Kvartal 2017
   
 
 N  UddannelsesområdeKursusudbytteLærerens præstationUndervisningens form og indholdUvægtet gns.på tværs
   GNSGNSGNSGNS

 992 Transporterhvervets Uddannelser(AK)
7,9
(489)
8,8
(251)
8,8
(252)
8,4
(992)
 765 Industriens Fællesudvalg for erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser(AA)
7,3
(377)
8,4
(195)
8,3
(193)
7,8
(765)
 725 Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse(AD)
6,1
(347)
5,9
(188)
6,4
(190)
6,1
(725)
 620 Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri(AF)
7,4
(310)
9,0
(155)
8,9
(155)
8,2
(620)
 462 Efteruddannelsesudvalget for tekniske installationer og energi(AG)
6,4
(230)
7,4
(116)
6,7
(116)
6,7
(462)
 432 IF & MI - Svejsning og fyringsteknik(AQ)
7,3
(212)
9,3
(110)
8,7
(110)
8,2
(432)
 U Træets Efteruddannelser(AH)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Metalindustriens Uddannelsesudvalg(AB)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)

  Total gennemsnit7,28,18,07,6
  Antal besvarelser(1965)(1015)(1016)(3996)
 
   
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.