Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Herningsholm Erhvervsskole
551Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 4. Kvartal 2017
   
 
 N  Uddannelsesområde   Undervisningen var godt planlagt Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære

 190 Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse(AD)
6,0
(93)
6,7
(97)
 155 Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri(AF)
8,9
(77)
9,0
(78)
 116 Efteruddannelsesudvalget for tekniske installationer og energi(AG)
6,6
(58)
6,9
(58)
 110 IF & MI - Svejsning og fyringsteknik(AQ)
8,7
(55)
8,8
(55)
 193 Industriens Fællesudvalg for erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser(AA)
8,2
(96)
8,4
(97)
 252 Transporterhvervets Uddannelser(AK)
8,7
(126)
8,9
(126)
 U Metalindustriens Uddannelsesudvalg(AB)
U
(U)
U
(U)
 U Træets Efteruddannelser(AH)
U
(U)
U
(U)

 Total gennemsnit7,98,2
 (Antal besvarelser)(505)(511)
 
   
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.