Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Teknisk skole Silkeborg
1377Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 1. Kvartal 2017, 2. Kvartal 2017, 3. Kvartal 2017
   
 
 N  UddannelsesområdeKursusudbytteLærerens præstationUndervisningens form og indholdUvægtet gns.på tværs
   GNSGNSGNSGNS

 535 Efteruddannelsesudv. f. Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor og Kødbranchen(AJ)
7,4
(257)
9,0
(140)
8,7
(138)
8,2
(535)
 5.818 Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse(AD)
7,8
(2882)
8,6
(1461)
8,2
(1475)
8,1
(5818)
 239 Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri(AF)
8,0
(119)
9,3
(60)
9,2
(60)
8,6
(239)
 780 Industriens Fællesudvalg for erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser(AA)
7,5
(389)
8,7
(195)
8,5
(196)
8,0
(780)
 243 Metalindustriens Uddannelsesudvalg(AB)
7,6
(119)
8,7
(62)
8,7
(62)
8,2
(243)
 2.262 Transporterhvervets Uddannelser(AK)
8,1
(1115)
9,1
(574)
9,1
(573)
8,6
(2262)
 685 Undervisningsministeriet(null)
8,4
(343)
9,1
(173)
8,8
(169)
8,7
(685)

  Total gennemsnit7,98,88,58,3
  Antal besvarelser(5224)(2665)(2673)(10562)
 
   
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.