Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - EUC Nordvest
1281Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 4. Kvartal 2016
   
 
 N  UddannelsesområdeKursusudbytteLærerens præstationUndervisningens form og indholdUvægtet gns.på tværs
   GNSGNSGNSGNS

 3.304 Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse(AD)
5,8
(1626)
8,0
(839)
7,6
(839)
6,8
(3304)
 655 Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri(AF)
6,6
(326)
7,8
(167)
7,8
(162)
7,2
(655)
 437 IF & MI - Svejsning og fyringsteknik(AQ)
7,1
(219)
8,7
(108)
8,1
(110)
7,7
(437)
 2.431 Industriens Fællesudvalg for erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser(AA)
6,8
(1216)
8,2
(609)
7,6
(606)
7,4
(2431)
 2.962 Transporterhvervets Uddannelser(AK)
7,3
(1446)
8,4
(758)
8,1
(758)
7,7
(2962)
 U Efteruddannelsesudv. f. Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor og Kødbranchen(AJ)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Metalindustriens Uddannelsesudvalg(AB)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)

  Total gennemsnit6,68,27,87,3
  Antal besvarelser(4833)(2481)(2475)(9789)
 
   
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 35 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.