Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Herningsholm Erhvervsskole
287Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 3. Kvartal 2016
   
 
 Gns   N  Uddannelsesområde Meget uenig/Nej Meget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 7,2 311 Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse(AD) 5%(15)1%(3)2%(7)2%(7)4%(11)14%(43)9%(28)12%(38)11%(34)9%(29)31%(96) 
 8,1 599 Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri(AF) 2%(11)1%(3)0%(2)1%(5)1%(4)9%(54)7%(42)9%(53)18%(108)19%(111)34%(206) 
 U U Efteruddannelsesudvalget for tekniske installationer og energi(AG) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U) 
 U U IF & MI - Svejsning og fyringsteknik(AQ) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U) 
 8,1 384 Industriens Fællesudvalg for erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser(AA) 1%(2)2%(7)1%(4)2%(8)1%(2)6%(22)4%(15)11%(44)22%(85)23%(90)27%(105) 
 U U Metalindustriens Uddannelsesudvalg(AB) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U) 
 8,8 535 Transporterhvervets Uddannelser(AK) 1%(6)0%(2)1%(3)1%(6)1%(4)5%(26)2%(12)5%(26)13%(71)14%(75)57%(304) 
 U U Træets Efteruddannelser(AH) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U) 

 
   
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11 punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 35 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.