Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - UCRS
365Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 3. Kvartal 2016
   
 
 Gns   N  Uddannelsesområde Meget uenig/Nej Meget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 8,7 1103 Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse(AD) 0%(3)1%(13)0%(5)0%(4)1%(16)4%(44)1%(15)7%(75)17%(189)18%(198)49%(541) 
 8,1 372 IF & MI - Svejsning og fyringsteknik(AQ) 2%(8)1%(3)0%(1)1%(2)3%(11)8%(31)7%(25)9%(33)14%(51)13%(48)43%(159) 
 8,6 534 Industriens Fællesudvalg for erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser(AA) 1%(3)0%(2)0%(1)1%(4)2%(11)5%(29)3%(17)8%(41)18%(95)17%(93)45%(238) 
 8,4 696 Metalindustriens Uddannelsesudvalg(AB) 0%(0)1%(6)0%(0)1%(6)1%(6)8%(54)3%(18)10%(72)22%(156)19%(132)35%(246) 

 
   
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11 punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.