Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Herningsholm Erhvervsskole
265Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 1. Kvartal 2016
   
 
 Gns   N  Uddannelsesområde Meget uenig/Nej Meget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 5,8 816 Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse(AD) 4%(29)1%(10)8%(63)8%(69)6%(52)23%(184)8%(62)12%(99)13%(106)11%(93)6%(49) 
 7,5 350 Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri(AF) 2%(7)1%(3)1%(2)2%(8)1%(5)10%(36)7%(26)18%(64)20%(71)19%(68)17%(60) 
 U U Efteruddannelsesudvalget for tekniske installationer og energi(AG) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U) 
 U U IF & MI - Svejsning og fyringsteknik(AQ) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U) 
 7,7 373 Industriens Fællesudvalg for erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser(AA) 2%(6)3%(11)2%(7)1%(4)3%(12)10%(39)6%(23)7%(27)16%(61)15%(55)34%(128) 
 8,4 412 Transporterhvervets Uddannelser(AK) 4%(15)0%(1)0%(1)1%(3)1%(3)10%(40)4%(18)5%(21)8%(32)12%(49)56%(229) 

 
   
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11 punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 35 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.