Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - UCRS
 432 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 4. Kvartal 2015
 Gns   N  Uddannelsesområde Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 4,4 200 Efteruddannelsesudv. f. Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor og Kødbranchen(AJ) 52%(104)38%(75)6%(13)2%(5)2%(3)1 
 4,0 824 Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse(AD) 26%(216)54%(441)15%(125)3%(28)2%(14)1 
 U U Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri(AF) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Efteruddannelsesudvalget for tekniske installationer og energi(AG) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,3 204 IF & MI - Svejsning og fyringsteknik(AQ) 42%(85)48%(98)6%(12)4%(8)0%(1)1 
 3,8 1307 Industriens Fællesudvalg for erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser(AA) 20%(265)50%(657)20%(267)5%(64)4%(54)0 
 4,1 216 Metalindustriens Uddannelsesudvalg(AB) 29%(62)57%(123)11%(23)4%(8)0%(0)0 

 4,0 U Total gennemsnit / (antal besvarelser) 27%(U)51%(U)16%(U)4%(U)2%(U)U 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 5 til 0. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" (med værdien 0) tælles her ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns på 6 punksskalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds (4,0) point, jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvor alle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.