Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Tradium
 1291 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 2. Kvartal 2015
 Gns  N  UddannelsesområdeMeget tilfredsTilfredsHverken tilfreds eller utilfredsUtilfredsMeget utilfredsVed ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 3,93269Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse(AD)30%(977)39%(1270)23%(753)6%(212)2%(57)0 
 4,0574Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri(AF)25%(146)56%(324)14%(80)4%(21)1%(3)0 
 4,1216Efteruddannelsesudvalget for tekniske installationer og energi(AG)28%(60)55%(119)14%(31)3%(6)0%(0)0 
 UUIF & MI - Svejsning og fyringsteknik(AQ)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,31415Industriens Fællesudvalg for erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser(AA)44%(620)44%(626)8%(111)4%(53)0%(5)4 
 UUServiceerhvervenes Efteruddannelsesudvalg(AE)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,03094Transporterhvervets Uddannelser(AK)27%(842)51%(1591)15%(478)5%(145)1%(38)4 

 4,0UTotal gennemsnit / (antal besvarelser)31%(U)46%(U)17%(U)5%(U)1%(U)U 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 5 til 0. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" (med værdien 0) tælles her ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns på 6 punksskalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds (4,0) point, jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvor alle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.