Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Tradium
 2185 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 1. Kvartal 2015
 Gns  N  UddannelsesområdeMeget tilfredsTilfredsHverken tilfreds eller utilfredsUtilfredsMeget utilfredsVed ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 4,02733Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse(AD)33%(909)46%(1246)15%(410)5%(127)2%(41)14 
 4,1994Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri(AF)32%(318)52%(515)13%(126)2%(23)1%(12)3 
 UUEfteruddannelsesudvalget for tekniske installationer og energi(AG)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 3,9342IF & MI - Svejsning og fyringsteknik(AQ)23%(80)52%(178)18%(61)5%(18)1%(5)0 
 3,74355Industriens Fællesudvalg for erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser(AA)14%(627)55%(2394)23%(1017)6%(241)2%(76)59 
 UUMetalindustriens Uddannelsesudvalg(AB)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,0206Serviceerhvervenes Efteruddannelsesudvalg(AE)28%(57)50%(102)17%(35)6%(12)0%(0)0 
 4,05413Transporterhvervets Uddannelser(AK)27%(1457)53%(2881)15%(813)4%(202)1%(60)14 
 4,3696Tværgående kurser & flygtninge-/indvandrerkurser(AP)43%(296)46%(321)9%(63)1%(10)1%(6)3 

 4,0UTotal gennemsnit / (antal besvarelser)25%(U)52%(U)17%(U)4%(U)1%(U)U 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 5 til 0. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" (med værdien 0) tælles her ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns på 6 punksskalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds (4,0) point, jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvor alle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.