Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - AMU Nordjylland
 9689 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2015
 Gns   N  Uddannelsesområde Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 4,1 2648 Efteruddannelsesudv. f. Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor og Kødbranchen(AJ) 39%(1023)43%(1139)13%(340)4%(104)2%(42)17 
 3,8 6569 Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse(AD) 21%(1355)53%(3457)19%(1279)5%(346)2%(132)46 
 4,0 7913 Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri(AF) 28%(2233)50%(3941)17%(1342)4%(311)1%(86)32 
 U U Efteruddannelsesudvalget for tekniske installationer og energi(AG) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,0 11614 Industriens Fællesudvalg for erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser(AA) 28%(3246)48%(5592)17%(1979)5%(582)2%(215)34 
 4,1 5007 Mejeri- og Jordbrugets Efteruddannelsesudvalg(AI) 36%(1799)46%(2284)14%(694)3%(174)1%(56)10 
 3,9 4652 Serviceerhvervenes Efteruddannelsesudvalg(AE) 27%(1245)45%(2097)18%(858)6%(296)3%(156)10 
 4,1 24245 Transporterhvervets Uddannelser(AK) 33%(8014)48%(11710)14%(3278)4%(896)1%(347)92 
 4,1 2975 Tværgående kurser & flygtninge-/indvandrerkurser(AP) 34%(1000)51%(1516)12%(356)3%(78)1%(25)10 
 U U Undervisningsministeriet(null) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 

 4,0 U Total gennemsnit / (antal besvarelser) 30%(U)48%(U)15%(U)4%(U)2%(U)U 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 5 til 0. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" (med værdien 0) tælles her ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns på 6 punksskalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds (4,0) point, jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvor alle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 35 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.