Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Teknisk skole Silkeborg
 4766 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2015
 Gns  N  UddannelsesområdeMeget tilfredsTilfredsHverken tilfreds eller utilfredsUtilfredsMeget utilfredsVed ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 4,110900Efteruddannelsesudv. f. Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor og Kødbranchen(AJ)36%(3892)43%(4639)16%(1780)4%(468)1%(121)20 
 3,815102Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse(AD)22%(3388)48%(7288)22%(3292)6%(900)2%(234)89 
 UUEfteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri(AF)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUIF & MI - Svejsning og fyringsteknik(AQ)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 3,83107Industriens Fællesudvalg for erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser(AA)20%(625)49%(1520)22%(693)6%(192)2%(77)11 
 4,2227Serviceerhvervenes Efteruddannelsesudvalg(AE)48%(108)33%(74)14%(31)4%(10)2%(4)1 
 4,33091Transporterhvervets Uddannelser(AK)49%(1525)40%(1223)8%(240)2%(76)1%(27)6 

 4,0UTotal gennemsnit / (antal besvarelser)29%(U)46%(U)19%(U)5%(U)1%(U)U 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 5 til 0. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" (med værdien 0) tælles her ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns på 6 punksskalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds (4,0) point, jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvor alle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.