Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Skive tekniske skole
 2130 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2015
 Gns   N  Uddannelsesområde Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 U U Efteruddannelsesudv. f. Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor og Kødbranchen(AJ) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 3,9 1902 Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse(AD) 26%(499)49%(926)18%(337)6%(108)2%(32)13 
 4,1 886 Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri(AF) 28%(247)56%(495)14%(120)2%(15)1%(9)0 
 4,0 347 Efteruddannelsesudvalget for det Pædagogiske Område og Social og Sundhedsområdet(AL) 27%(92)53%(183)14%(47)5%(17)2%(8)0 
 4,0 1205 Efteruddannelsesudvalget for tekniske installationer og energi(AG) 28%(340)52%(626)17%(200)2%(25)1%(14)0 
 4,0 4721 Industriens Fællesudvalg for erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser(AA) 24%(1154)57%(2687)15%(690)3%(128)1%(62)12 
 4,0 255 Metalindustriens Uddannelsesudvalg(AB) 34%(86)44%(112)16%(42)5%(13)1%(2)0 
 4,1 3192 Serviceerhvervenes Efteruddannelsesudvalg(AE) 37%(1177)47%(1485)10%(331)4%(139)2%(60)7 
 U U Transporterhvervets Uddannelser(AK) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 3,8 1790 Træets Efteruddannelser(AH) 18%(315)52%(927)23%(410)5%(98)2%(40)6 
 U U Tværgående kurser & flygtninge-/indvandrerkurser(AP) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 

 4,0 U Total gennemsnit / (antal besvarelser) 28%(U)52%(U)15%(U)4%(U)2%(U)U 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 5 til 0. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" (med værdien 0) tælles her ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns på 6 punksskalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds (4,0) point, jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvor alle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 35 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.